บริษัท บิ๊คเคมิคอล จำกัด

 

 

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
BIC CHEMICAL CO., LTD.

 

 

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

BIC CHEMICAL CO., LTD.

 

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
BIC CHEMICAL CO., LTD.


      บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสร้าง โรงงานผลิตยาขึ้น ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์คุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้าของตัวเอง เพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ครบวงจร และเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตยาสำหรับสัตว์โดยเฉพาะ ที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดในการผลิตยา GMP PIC/s


   ปัจจุบัน บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ยังคงดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ เช่น กรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นผู้ผลิตยา ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับมนุษย์ในรูปแบบเวชสำอางและโภชนเภสัช ที่ดำเนินการผลิตโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โรงงานผลิตที่ออกแบบอย่างทันสมัย ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 ISO17025 ISO14001 ISO22716 FAMI-QS GHPs HACCP สำหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการระบบโลจิสติกตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงมือลูกค้า รวมไปถึงมีการร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ กับทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะมีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจในระดับสูงสุดเสมอ

      บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสร้าง โรงงานผลิตยาขึ้น ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์คุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้าของตัวเอง เพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ครบวงจร และเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตยาสำหรับสัตว์โดยเฉพาะ ที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดในการผลิตยา GMP PIC/s

     ปัจจุบัน บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ยังคงดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ เช่น กรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นผู้ผลิตยา ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับมนุษย์ในรูปแบบเวชสำอางและโภชนเภสัช ที่ดำเนินการผลิตโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โรงงานผลิตที่ออกแบบอย่างทันสมัย ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 ISO17025 ISO14001 ISO22716 FAMI-QS GHPs HACCP สำหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการระบบโลจิสติกตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงมือลูกค้า รวมไปถึงมีการร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ กับทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะมีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจในระดับสูงสุดเสมอ

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มที่ไม่ใช่เพนนิซิลลิน

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มเพนนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน

กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีมิกซ์


กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และกำจัดแมลง

กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไปโอติก ซินไบโอติก

     บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสร้าง โรงงานผลิตยาขึ้น ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์คุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้าของตัวเอง เพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ครบวงจร และเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตยาสำหรับสัตว์โดยเฉพาะ ที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดในการผลิตยา GMP PIC/s 

 

 

 

 

 

 

     ปัจจุบัน บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ยังคงดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ เช่น กรดอะมิโน วิตามิน  แร่ธาตุ และเป็นผู้ผลิตยา ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับมนุษย์ในรูปแบบเวชสำอางและโภชนเภสัช ที่ดำเนินการผลิตโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โรงงานผลิตที่ออกแบบอย่างทันสมัย ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 ISO17025 ISO14001 ISO22716 FAMI-QS GHPs HACCP สำหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการระบบโลจิสติกตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงมือลูกค้า รวมไปถึงมีการร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ กับทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะมีคุณภาพและ ตอบสนองความพึงพอใจในระดับสูงสุดเสมอ

 

 

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มที่ไม่ใช่เพนนิซิลลิน

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มเพนนิซิลลิน

ซีฟาโลสปอรินส์

กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีมิกซ์

กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และกำจัดแมลง

กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไปโอติกและซินไบโอติก

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มที่ไม่ใช่เพนนิซิลลิน

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มเพนนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน

 

กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีมิกซ์

กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และกำจัดแมลง  

กำลังการผลิตต่อปี ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไปโอติกและซินไบโอติก