สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์

 

 

สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์

Feed Additives Premixtures

 

 

สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์
Feed Additives 
Premixtures

 

 

 

 

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)” คือ สารผสมของวัตถุที่เติมอย่างน้อย 1 ชนิด ที่นําไปผสมกับสื่อ โดยผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สารผสมล่วงหน้าทําเพื่อช่วยให้ส่วนผสมย่อย ง่ายต่อการกระจายตัว และผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ในส่วนผสมหลัก โดยสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) จะต้องไม่มุ่งหวังที่จะให้สัตว์กินโดยตรง นิยมเป็นสารกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน สำหรับนำไปผสมน้ำดื่มหรืออาหารสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นสารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดต่างๆ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยระบบการผลิตและการจัดการที่ทันสมัยตามมาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ชนิดผงผสมอาหาร ชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ และชนิดเม็ด


สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์

      

     สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)” คือ สารผสมของวัตถุที่เติมอย่างน้อย 1 ชนิด ที่นําไปผสมกับสื่อ โดยผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สารผสมล่วงหน้าทําเพื่อช่วยให้ส่วนผสมย่อย ง่ายต่อการกระจายตัว และผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ในส่วนผสมหลัก โดยสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) จะต้องไม่มุ่งหวังที่จะให้สัตว์กินโดยตรง นิยมเป็นสารกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน สำหรับนำไปผสมน้ำดื่มหรืออาหารสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นสารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดต่างๆ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยระบบการผลิตและการจัดการที่ทันสมัยตามมาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ชนิดผงผสมอาหาร ชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ และชนิดเม็ด

 

   
     สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)” คือ สารผสมของวัตถุที่เติมอย่างน้อย 1 ชนิด ที่นําไปผสมกับสื่อ โดยผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สารผสมล่วงหน้าทําเพื่อช่วยให้ส่วนผสมย่อย ง่ายต่อการกระจายตัว และผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ในส่วนผสมหลัก โดยสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) จะต้องไม่มุ่งหวังที่จะให้สัตว์กินโดยตรง นิยมเป็นสารกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน สำหรับนำไปผสมน้ำดื่มหรืออาหารสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นสารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดต่างๆ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยระบบการผลิตและการจัดการที่ทันสมัยตามมาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ชนิดผงผสมอาหาร ชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ และชนิดเม็ด

  

 

     บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสารเสริมกลุ่มแร่ธาตุและโลหะหนัก โดยเครื่อง Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES) ที่มีความแม่นยำมากขึ้นในการหาค่าปริมาณสารในระดับต่ำได้มาใช้ใน
อุสาหกรรมการผลิตสารเสริมสำหรับสัตว์ รวมไปถึงการใช้เครื่อง Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) สำหรับสารเสริมกลุ่มวิตามิน ทำให้สินค้ากลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ ของ บิ๊ค เคมิคอล สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอในทุกรุ่นการผลิต 

 

 

     บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสารเสริมกลุ่มแร่ธาตุและโลหะหนัก โดยเครื่อง Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES) ที่มีความแม่นยำมากขึ้นในการหาค่าปริมาณสารในระดับต่ำได้มาใช้ใน อุสาหกรรมการผลิตสารเสริมสำหรับสัตว์ รวมไปถึงการใช้เครื่อง Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) สำหรับสารเสริมกลุ่มวิตามิน ทำให้สินค้ากลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ ของ บิ๊ค เคมิคอล สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอในทุกรุ่นการผลิต 

 

 

 

     บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสารเสริมกลุ่มแร่ธาตุและโลหะหนัก โดยเครื่อง Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES) ที่มีความแม่นยำมากขึ้นในการหาค่าปริมาณสารในระดับต่ำได้มาใช้ใน
อุสาหกรรมการผลิตสารเสริมสำหรับสัตว์ รวมไปถึงการใช้เครื่อง Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) สำหรับสารเสริมกลุ่มวิตามิน ทำให้สินค้ากลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ ของ บิ๊ค เคมิคอล สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอในทุกรุ่นการผลิต

 

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)” คือ สารผสมของวัตถุที่เติมอย่างน้อย 1 ชนิด ที่นําไปผสมกับสื่อ โดยผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สารผสมล่วงหน้าทําเพื่อช่วยให้ส่วนผสมย่อย ง่ายต่อการกระจายตัว และผสมเป็นเน้ือเดียวกัน ในส่วนผสมหลัก โดยสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) จะต้องไม่มุ่งหวังที่จะให้สัตว์กินโดยตรง นิยมเป็นสารกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน สำหรับนำไปผสมน้ำดื่มหรืออาหารสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นสารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดต่างๆ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์บก
สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยระบบการผลิตและการจัดการที่
ทันสมัยตามมาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง
ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ชนิดผงผสมอาหาร ชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ และชนิดเม็ด

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสารเสริมกลุ่มแร่ธาตุและโลหะหนัก โดยเครื่อง Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES) ที่มีความแม่นยำมากขึ้นในการหาค่าปริมาณสารในระดับต่ำได้มาใช้ในอุสาหกรรมการผลิตสารเสริมสำหรับสัตว์ รวมไปถึงการใช้เครื่อง Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) สำหรับสารเสริมกลุ่มวิตามิน ทำให้สินค้ากลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ ของ บิ๊ค เคมิคอล สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอในทุกรุ่นการผลิต