บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด
PHARMATECH CO., LTD.

 

 

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด

PHARMATECH CO., LTD.

 

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด
PHARMATECH CO., LTD.


บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด

 

    บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์โดย เป็นตามมาตรฐานระบบ GMP PIC/S ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับยาสัตว์ มาตรฐานการจัดการมาตรฐาน ISO9001 และการบริการลูกค้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาธุรกิจคู่ค้า เราใส่ใจในการผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ยาสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าในทุกระดับ ตามความต้องการของภาคตลาดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ครอบคลุมรูปแบบเภสัชภัณฑ์ทั้งแบบ ยาผง และยาน้ำ

 

 

    บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์โดย เป็นตามมาตรฐานระบบ GMP PIC/S ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับยาสัตว์ มาตรฐานการจัดการมาตรฐาน ISO9001 และการบริการลูกค้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาธุรกิจคู่ค้า เราใส่ใจในการผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ยาสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าในทุกระดับ ตามความต้องการของภาคตลาดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ครอบคลุมรูปแบบเภสัชภัณฑ์ทั้งแบบ ยาผง และยาน้ำ

 

 
 

   
     บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์โดย เป็นตามมาตรฐานระบบ GMP PIC/S ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับยาสัตว์ มาตรฐานการจัดการมาตรฐาน ISO9001 และการบริการลูกค้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาธุรกิจคู่ค้า เราใส่ใจในการผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ยาสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าในทุกระดับ ตามความต้องการของภาคตลาดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ครอบคลุมรูปแบบเภสัชภัณฑ์ทั้งแบบ ยาผง และยาน้ำ

 

 

 

 

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มนอน-เพนนิซิลิน

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มนอน-เพนนิซิลิน

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มที่ไม่ใช่เพนนิซิลิน