ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

 

 

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

Pet food

 

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
Pet food


ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

 

     จากประสบการณ์ที่ยาวนานของ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ในธุรกิจสุขภาพสำหรับสัตว์ ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์ เราจึงได้ต่อยอดขยายสายการผลิตให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นการผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงได้แก่สุนัข และแมว ภายใต้ชื่อการค้า HERO DOG WANDER CAT DOG SMILE JUMBO DOG BOOST CAT และ JUMBO CAT สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจบีเอฟ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่หลากหลายจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสมกับสายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดี

      

    จากประสบการณ์ที่ยาวนานของ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ในธุรกิจสุขภาพสำหรับสัตว์ ศักยภาพและและความเชี่ยวชาญของ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์ เราจึงได้ต่อยอดขยายสายการผลิตให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นการผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงได้แก่สุนัขภายใต้ชื่อการค้า"Hero dog" "Dog smile"และ"Jumbo dog" อาหารแมว ชื่อการค้า "Wonder cat" "Boost cat" และ "Jumbo cat" สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจบีเอฟ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่หลากหลาย จากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสมกับสายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดี

 


     จากประสบการณ์ที่ยาวนานของ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ในธุรกิจสุขภาพสำหรับสัตว์ ศักยภาพและและความเชี่ยวชาญของ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์ เราจึงได้ต่อยอดขยายสายการผลิตให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นการผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงได้แก่สุนัขภายใต้ชื่อการค้า"Hero dog" "Dog smile"และ"Jumbo dog" อาหารแมว ชื่อการค้า "Wonder cat" "Boost cat" และ "Jumbo cat" สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจบีเอฟ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่หลากหลาย จากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสมกับสายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเติบโตอย่าง
แข็งแรงและมีสุขภาพดี
 

 

     ดำเนินการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 สินค้าและวัตถุดิบผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงของเรา จะมีคุณภาพสูง และปลอดภัย 

 

จากประสบการณ์ที่ยาวนานของ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ในธุรกิจสุขภาพสำหรับสัตว์ ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์ เราจึงได้ต่อยอดขยายสายการผลิตให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นการผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงได้แก่สุนัข และแมว ภายใต้ชื่อการค้า HERO DOG WANDER CAT DOG SMILE JUMBO DOG BOOST CAT และ JUMBO CAT สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจบีเอฟ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่หลากหลายจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสมกับสายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดี

 

 

     ดำเนินการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 สินค้าและวัตถุดิบผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงของเรา จะมีคุณภาพสูง และปลอดภัย 

 

เราดำเนินการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 สินค้าและวัตถุดิบผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงของเรา จะมีคุณภาพสูง และปลอดภัย