วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

 

 

วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

Animal feed ingredients

 

วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์
Animal feed ingredients


วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นในการพัฒนาและคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำและมีมาตรฐานระดับสากล จากทั้งในประเทศและทั่วโลกเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์และเกษตรกรทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ครอบคลุมกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน วัตถุดิบทุกชนิดที่จำหน่ายโดยบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จะถูกคัดเลือกและทดสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการด้วยวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ดำเนินการนำเข้า จัดเก็บ และขนส่งจนถึงมือลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด ปราศจากการปลอมปน ปนเปื้อนในทุกรูปแบบ จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ได้รับจะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เชื่อถือและตรวจสอบย้อนกลับได้ไปจนถึงผู้ผลิต

       

     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นในการพัฒนาและคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำและมีมาตรฐานระดับสากลจากทั้งในประเทศ และ
ทั่วโลกเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์และเกษตรกร
ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ครอบคลุมกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และ
กรดอะมิโน วัตถุดิบทุกชนิดที่จำหน่ายโดยบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จะถูก
คัดเลือกและทดสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการด้วยวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ดำเนินการนำเข้า จัดเก็บ และขนส่งจนถึงมือลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด ปราศจากการปลอมปน ปนเปื้อนในทุกรูปแบบ จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ได้รับ จะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เชื่อถือและตรวจสอบย้อนกลับได้ไปจนถึงผู้ผลิต

 

 
     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นในการพัฒนาและคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำและ
มีมาตรฐานระดับสากลจากทั้งในประเทศ และ ทั่วโลกเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์และเกษตรกร ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ครอบคลุมกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และ กรดอะมิโน วัตถุดิบทุกชนิด
ที่จำหน่ายโดยบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จะถูก คัดเลือกและทดสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการด้วยวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ดำเนินการนำเข้า จัดเก็บ และขนส่งจนถึงมือลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด ปราศจากการ
ปนเปื้อนในทุกรูปแบบ จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ได้รับ จะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เชื่อถือและตรวจสอบย้อนกลับได้ไปจนถึง
ผู้ผลิต

 

 

     นอกจากนี้ด้วยความพร้อม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์มาอย่างยาวนาน
จึงเริ่มต้นการพัฒนาสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์แปรรูปภายใต้ชื่อการค้า JBF เช่น ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด ถั่วเหลืองหมัก และแกลบบด โดยคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตรคุณภาพสูงจากทั่วโลก มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการมาตรฐานระดับสากล ให้มีคุณสมบัติในแง่ความสม่ำเสมอของโภชนศาสตร์ และคุณสมบัติในการนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ของสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น
 

 

 

     นอกจากนี้ด้วยความพร้อม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์
มาอย่างยาวนาน จึงเริ่มต้นการพัฒนาสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์แปรรูปภายใต้ชื่อการค้า JBF เช่น ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด ถั่วเหลืองหมัก และแกลบบด โดยคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตรคุณภาพสูงจากทั่วโลก มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการมาตรฐานระดับสากล ให้มีคุณสมบัติในแง่ความสม่ำเสมอของโภชนศาสตร์ และคุณสมบัติในการนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ของสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น

 

     

     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นในการพัฒนาและคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำและมีมาตรฐานระดับสากล จากทั้งในประเทศและทั่วโลกเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์และเกษตรกรทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ครอบคลุมกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน วัตถุดิบทุกชนิดที่จำหน่ายโดยบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จะถูกคัดเลือกและทดสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการด้วยวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ดำเนินการนำเข้า จัดเก็บ และขนส่งจนถึงมือลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด ปราศจากการปลอมปน ปนเปื้อนในทุกรูปแบบ จึงมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ได้รับจะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เชื่อถือและตรวจสอบย้อนกลับได้ไปจนถึงผู้ผลิต

 

     นอกจากนี้ด้วยความพร้อม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์มาอย่างยาวนาน จึงเริ่มต้นการพัฒนาสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์แปรรูปภายใต้ชื่อการค้า JBF เช่น ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด ข้าวเอ็กซ์ทรูด ถั่วเหลืองหมัก และแกลบบด โดยคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตรคุณภาพสูงจากทั่วโลก มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการมาตรฐานระดับสากล ให้มีคุณสมบัติในแง่ความสม่ำเสมอของโภชนศาสตร์ และคุณสมบัติในการนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ของสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ด้วยความพร้อม ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์มาอย่างยาวนาน จึงเริ่มต้นการพัฒนาสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์แปรรูปภายใต้ชื่อการค้า JBF เช่น ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด ข้าวเอ็กซ์ทรูด ถั่วเหลืองหมัก และแกลบบด โดยคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตรคุณภาพสูงจากทั่วโลก มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการมาตรฐานระดับสากล ให้มีคุณสมบัติในแง่ความสม่ำเสมอของโภชนศาสตร์ และคุณสมบัติในการนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ของสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น.