นโยบายคุกกี้

 

 

นโยบายคุกกี้
Cookie Policy

 


นโยบายคุกกี้
Cookie Policy

 

นโยบายคุกกี้
Cookie Policy

 

นโยบายคุกกี้

     เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทย่อย (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียก “ผู้ใช้งาน”)จากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมให้บริษัทติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

คุกกี้คืออะไร?

     คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ใน เว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของผู้ใช้งาน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
- อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์
- ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
- วันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์
- ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
- หน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเข้า เยี่ยมชม และนำผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการเยี่ยมชม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดเก็บและวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปใช้

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้มีดังต่อไปนี้

1) คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้

2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้สะดวกขึ้น และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท

3) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้งานเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้งานปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานรวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานเช่น ภาษา หรือภูมิภาคหรือขนาดของตัวอักษรที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

4) คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานหน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหา ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

5) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้งานสนใจการป้องกัน หรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ เช่น วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดียและผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานหรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งานควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

     ผู้ใช้งานสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานซึ่งผู้ใช้งานอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากผู้ใช้งานตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ผู้ใช้งานอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทได้

    เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้งาน

    หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

 

นโยบายคุกกี้

     เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทย่อย (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียก “ผู้ใช้งาน”)จากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมให้บริษัทติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

คุกกี้คืออะไร?

     คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ใน เว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของผู้ใช้งาน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
- อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์
- ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
- วันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์
- ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
- หน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเข้า เยี่ยมชม และนำผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการเยี่ยมชม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดเก็บและวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปใช้

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้มีดังต่อไปนี้ 

1) คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้

2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้สะดวกขึ้น และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท

3) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้งานเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้งานปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานรวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานเช่น ภาษา หรือภูมิภาคหรือขนาดของตัวอักษรที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

4) คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานหน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหา ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

5) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้งานสนใจการป้องกัน หรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ เช่น วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดียและผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานหรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งานควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

     ผู้ใช้งานสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานซึ่งผู้ใช้งานอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากผู้ใช้งานตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ผู้ใช้งานอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทได้

    เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้งาน

    หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566


นโยบายคุกกี้

     เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทย่อย (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียก “ผู้ใช้งาน”)จากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมให้บริษัทติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

คุกกี้คืออะไร?

     คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ใน เว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของผู้ใช้งาน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
- อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์
- ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
- วันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์
- ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
- หน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเข้า เยี่ยมชม และนำผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการเยี่ยมชม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดเก็บและวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปใช้

การใช้งานคุกกี้
ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้มีดังต่อไปนี้

1) คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้

2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้สะดวกขึ้น และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท

3) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้งานเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้งานปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานรวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานเช่น ภาษา หรือภูมิภาคหรือขนาดของตัวอักษรที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

4) คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานหน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหา ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

5) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies):
คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้งานสนใจการป้องกัน หรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ เช่น วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดียและผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานหรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งานควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

     ผู้ใช้งานสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานซึ่งผู้ใช้งานอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากผู้ใช้งานตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ผู้ใช้งานอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทได้

    เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้งาน

    หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566