เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์

 

 

เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์

Veterinary Pharmaceutical Products

 

เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์
Veterinary Pharmaceutical Products

 


เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์

       

    บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านธุรกิจเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์
ของ ประเทศไทย ที่ดำเนินการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายยาในระดับพรีเมียมมากกว่า 100 รายการสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ครอบคุลมทั้งยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน
เซฟาโลสปอริน และกลุ่มที่ไม่ใช่เพนนิซิลลิน ในทุกรูปแบบยาครอบคลุม ยาฉีด ยาผง ยาน้ำ ยาเม็ด ยาครีม และขี้ผึ้งโดยดำเนินการผลิตโดย บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด และ บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด และดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปคุณภาพสูง
จาก ทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการทั้งภายในประเทศ และการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ โดยดำเนินกิจการตามมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์ คุณภาพไทยแลนด์จากกรมส่งเสริม
การส่งออก (
Thailand Trust Mark)

 

       
     บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านธุรกิจเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์ของ ประเทศไทย ที่ดำเนินการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายยาในระดับพรีเมียมมากกว่า 100 รายการสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ครอบคุลมทั้งยาในกลุ่มเพนนิซิลลินเซฟาโลสปอริน และกลุ่มที่ไม่ใช่เพนนิซิลลิน ในทุกรูปแบบยาครอบคลุม ยาฉีด ยาผง ยาน้ำ ยาเม็ด ยาครีม และขี้ผึ้งโดยดำเนินการผลิตโดย บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด และ บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด และดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปคุณภาพสูงจาก ทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการทั้งภายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยดำเนินกิจการตามมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์ คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จาก กรมส่งเสริมการส่งออก

 

     โรงงานผลิตยาได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยด้วยระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลสำหรับการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
และ สัตว์ GMP PIC/S พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการด้านเคมีและห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ
ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ โดยวิธีการ และ
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังถูกออกแบบและดำเนินการผลิตโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมโดยมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย (ISO45001).  

 

      

     โรงงานผลิตยาได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยด้วยระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลสำหรับการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ และ สัตว์ GMP PIC/S พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการด้านเคมีและห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ โดยวิธีการ และ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังถูกออกแบบและดำเนินการผลิตโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมโดยมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ISO45001).  

 

      

     บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านธุรกิจเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์ของประเทศไทย ที่ดำเนินการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายยาในระดับพรีเมียมมากกว่า 100 รายการสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงครอบคุลมทั้งยาในกลุ่มเพนนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน และกลุ่มที่ไม่ใช่เพนนิซิลลิน ในทุกรูปแบบยา ครอบคลุม ยาฉีด ยาผง ยาน้ำ ยาเม็ด ยาครีม และขี้ผึ้ง โดยดำเนินการผลิตโดย บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด และ บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด และดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปคุณภาพสูงจากทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการทั้งภายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยดำเนินกิจการตามมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์ คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark)
จากกรมส่งเสริมการส่งออก

บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านธุรกิจเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์ของประเทศไทย ที่ดำเนินการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายยาในระดับพรีเมียมมากกว่า 100 รายการสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ครอบคุลมทั้งยาในกลุ่มเพนนิซิลลินเซฟาโลสปอริน และกลุ่มที่ไม่ใช่เพนนิซิลลิน ในทุกรูปแบบยา ครอบคลุม ยาฉีด ยาผง ยาน้ำ ยาเม็ด ยาครีม และขี้ผึ้ง โดยดำเนินการผลิตโดย บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด และ บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด และดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปคุณภาพสูงจากทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการทั้งภายในประเทศ และการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยดำเนินกิจการตามมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์ คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก

 

     โรงงานผลิตยาได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยด้วยระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลสำหรับการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ GMP PIC/S พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการด้านเคมีและห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO /IEC 17025:2017 จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยวิธีการและห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังถูกออกแบบและดำเนินการผลิตโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมโดยมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)  

 

โรงงานผลิตยาได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยด้วยระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลสำหรับการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ GMP PIC/S พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการด้านเคมีและห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO /IEC 17025:2017 จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยวิธีการและห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังถูกออกแบบและดำเนินการผลิตโดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมโดยมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)